Planner•Ka / Planner•Es

Spis Treści

Wskazuje położenie stron o konkretnych funkcjonalnościach.
“Mój Spis Treści” to sekcja wypełniana przez Użytkownika. Może służyć wskazaniu tytułu i pozycji stron notatek (umieszczonych w końcowej części Plannera), ale również, dzięki temu, że każda strona w Plannerze ma swój numer – może służyć do wskazania innych ważnych stron z Plannera.

Moje Cele

To arkusz służący dokładnemu opisaniu celów. O tym, jak je dokładnie wyznaczać, przeczytasz w artykule pt.: “Jak wyznaczać cele”. Notatki “na brudno”, szkice – możesz wykonywać na kartach Startera czy na czystych kropkowanych, dostępnych na końcu Plannera.

Celownik

To arkusz służący śledzeniu postępów w realizacji celów. Tu znajdziesz artykuł na temat tego, jak realizować cele, a tu znajdziesz jego instrukcję obsługi w postaci PDF.

Moje Projekty w ciągu 12 miesięcy

To arkusz służący rozpisywaniu projektów długoterminowych, które mogą trwać jednocześnie, pokrywać się częściowo, lub następować jeden po drugim. Służy zwizualizowaniu obłożenia projektami w czasie.

Harmonogram tygodnia (Grafik tygodnia)

To grafik stałych, cyklicznych zajęć/bloków czasowych występujących w trakcie tygodnia. To potężne narzędzie do szacowania czasu, jakim dysponujemy i do jego rozdzielania na konkretne przedsięwzięcia.
Dokładny opis jego budowania i wypełniania arkusza znajdziesz w artykule pt.: “Jak budować harmonogram tygodnia”.

Mój Projekt

To arkusz służący wypisaniu etapów projektu, opisaniu długości ich trwania i nakreślenia ich w postaci graficznej.
Jedna strona (A5 w pionie) może służyć zilustrowaniu jednego projektu, a w przypadku większych projektów – mogą temu służyć obie strony. Należy je wtedy traktować jako arkusz jednego projektu (A4 w poziomie).

Artykuł na temat tego, jak planować duże projekty znajdziesz tutaj, a tu możesz obejrzeć i pobrać instrukcję jego wypełniania (w postaci pliku PDF).

Plan półrocza

To niedatowana tabela mieszcząca 6 miesięcy. Kolumny – to miesiące, wiersze – to dni. Tu możesz precyzyjniej rozpisać działania projektowe czy marketingowe na przestrzeni najbliższych 6 miesięcy.

Strona podsumowania

Następuje po każdym wyszczególnionym okresie: po półroczu, kwartale, miesiącu, tygodniu.
Zapewnia miejsce na notatki, uwagi, refleksje, wnioski na przyszłość, podsumowanie minionego okresu i jego dokonań; opisywanie ewentualnych korekt, odnotowanie np. tego, z czego jesteśmy szczególnie zadowoleni, dumni; bądź – co można było zrobić lepiej.

Są to notatki niezmiernie ważne w procesie planowania, utrwalania satysfakcji oraz nowej wiedzy.

Plan kwartału

Zawiera miejsce na opis nowego kwartału i wyszczególnienie zadań. Informacje na temat tego, jak kwartał planować, a plan wypełniać znajdziesz w artykule pt.: “Jak planować kwartał”.
Plany okresów czasowych nie są przeplatane – co oznacza, że najpierw znajdują się plany 2 kwartałów, potem – 6 miesięcy, następnie – 26 tygodni, i (w Plannerze•Ka) 180 dni. Dzięki takiej konfiguracji nie “przepadają” okresy niewypełnione – np. jeden tydzień czy jeden dzień.

Kolejne aktualne okresy (np. trwający miesiąc, trwający tydzień, bieżący dzień) można zaznaczyć za pomocą tasiemek bądź tasiemek i zakładki.

Plan miesiąca

Zawiera niedatowany kalendarz oraz miejsce na zadania. Tu przeczytasz, jak zaplanować miesiąc.
Jeżeli w trakcie trwającego miesiąca pojawiają się już zadania, inspiracje czy pomysły na nowy miesiąc – możesz je odnotowywać na stronie ZA aktualnym planem miesiąca, na stronie z małą checklistą. Planując następny miesiąc – będziesz je mieć pod ręką.

Plan Tygodnia

Tu znajdziesz informację na temat jego planowania. Tu znajdziesz instrukcję obsługi planu tygodnia z Plannera•Ka, a tu objaśnienie planu tygodnia z Plannera•Es.
Na arkuszu tygodnia możesz również rozpisać posiłki na poszczególne dni. Możesz je również zanotować na arkuszu na notatki, następującym bezpośrednio po danym Planie Tygodnia.

Plan Dnia

Plan dnia znajdziesz w Plannerze•Ka (Planner•Es jest plannerem tygodniowym). Tu znajdziesz informację na temat jego planowania, a tu instrukcję obsługi arkusza w postaci PDF.

Starter

To arkusz, na którym w centralnym miejscu wpisujesz temat, zagadnienie, problem lub tytuł notatki; a wokół – odnotowujesz wszystkie myśli, jakie napływają bądź kojarzą się z tym zagadnieniem. Do tych myśli – skojarzeń – możesz luźno dopisywać kolejne myśli, notatki, zadania i odpowiednio łączyć strzałkami czy liniami. W ten sposób powstaje mapa myśli czy problemów, bądź zapis burzy mózgów; spora ilość naturalnie odnotowanych informacji.
Następnie możesz przystąpić do porządkowania tych myśli, dzieląc je na użyteczne grupy (check-listy), a grupom – nadawać tytuły.

To artykuł ilustrujący przykładowe wykorzystanie Startera, a tu znajdziesz jego instrukcję obsługi w postaci PDF.

Dodatkowe informacje

Pamiętaj, że na początku Plannera znajdziesz linki do materiałów opisujących odpowiednio kolejne arkusze. Planując z Plannerem masz te informacje zawsze pod ręką, śmiało z nich korzystaj 🙂

W razie dodatkowych pytań pisz do mnie na: aga(at)plannerka.com .

Życzę Ci przyjemności, skuteczności, natchnień, satysfakcji i radości spełnienia!!!
Pozdrawiam Cię serdecznie 🙂
Aga.